• ΘΕΟΜΗΤΟΡΟΣ 76, ΑΓ. ΔΗΜΉΤΡΙΟΣ
  • +30 210 9956 848
  • info@domostyle.gr

ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ

Χωρίσματα

Τα χωρίσματα ξηράς δόμησης με γυψοσανίδες αντικαθιστούν τα βαριά και ενεργοβόρα παραδοσιακά χωρίσματα προσφέροντας σε μηχανικούς και ιδιοκτήτες κτιρίων υψηλά στάνταρντ σε τεχνικά χαρακτηριστικά, υψηλή αρχιτεκτονική ελευθερία και την μέγιστη αντισεισμικότητα.

Συγκεκριμένα δομούνται μη φέρουσες εσωτερικές τοιχοποιίες σε μεταλλικό σκελετό, με αμφίπλευρη επικάλυψη με μία έως τρεις στρώσεις γυψοσανίδας. Εφαρμόζονται σε περιπτώσεις εσωτερικής διαμερισματοποίησης με ταυτόχρονη ικανοποίηση απαιτήσεων πυροπροστασίας, ηχομόνωσης, εγκιβωτισμού Η/Μ εγκαταστάσεων, υψηλών μηχανικών αντοχών, αλλά και όταν απαιτείται η κατασκευή τοιχοποιίας ως μεσοτοιχία διαμερισμάτων και λοιπών χώρων κύριας ή βοηθητικής χρήσης. Στο ενδιάμεσο κενό τοποθετείται Ορυκτοβάμβακας με EcoseTechnologyή Πετροβάμβακας πυκνότητας και πάχους ανάλογα με τις απαιτήσεις ηχομόνωσης και πυρασφάλειας!

Τα χωρίσματα ξηράς δόμησης με γυψοσανίδες αντικαθιστούν τα βαριά και ενεργοβόρα παραδοσιακά χωρίσματα προσφέροντας σε μηχανικούς και ιδιοκτήτες κτιρίων υψηλά στάνταρντ σε τεχνικά χαρακτηριστικά, υψηλή αρχιτεκτονική ελευθερία και την μέγιστη αντισεισμικότητα.

Συγκεκριμένα δομούνται μη φέρουσες εσωτερικές τοιχοποιίες σε μεταλλικό σκελετό, με αμφίπλευρη επικάλυψη με μία έως τρεις στρώσεις γυψοσανίδας. Εφαρμόζονται σε περιπτώσεις εσωτερικής διαμερισματοποίησης με ταυτόχρονη ικανοποίηση απαιτήσεων πυροπροστασίας, ηχομόνωσης, εγκιβωτισμού Η/Μ εγκαταστάσεων, υψηλών μηχανικών αντοχών, αλλά και όταν απαιτείται η κατασκευή τοιχοποιίας ως μεσοτοιχία διαμερισμάτων και λοιπών χώρων κύριας ή βοηθητικής χρήσης. Στο ενδιάμεσο κενό τοποθετείται Ορυκτοβάμβακας με EcoseTechnologyή Πετροβάμβακας πυκνότητας και πάχους ανάλογα με τις απαιτήσεις ηχομόνωσης και πυρασφάλειας!