• ΘΕΟΜΗΤΟΡΟΣ 76, ΑΓ. ΔΗΜΉΤΡΙΟΣ
  • +30 210 9956 848
  • info@domostyle.gr

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Οι επενδύσεις τοιχοποιιών με γυψοσανίδες σε μεταλλικό σκελετό είναι κατάλληλες για εφαρμογές εσωτερικής θερμομόνωσης, βελτίωσης  ηχομόνωσης από τους εξωτερικούς θορύβους, προστασίας φρεατίων Η/Μ εγκαταστάσεων, αλφαδιάσματος του τοίχου κλπ…

Η επένδυση δημιουργεί μαζί με τον υφιστάμενο τοίχο ένα σύστημα ελατηρίου – μάζας. Ο δείκτης ηχοβελτίωσης εξαρτάται από τα κατασκευαστικά χαρακτηριστικά της επένδυσης. Δηλαδή το είδος της εύκαμπτης δομικής πλάκας, την προσαρμογή του διάκενου σε χαμηλή συχνότητα συντονισμού και την απόσβεση στο διάκενο με μονωτικό υλικό που διαθέτει ανοιχτούς πόρους.

Εφόσον η υπάρχουσα τοιχοποιία το επιτρέπει (το υπόβαθρο να είναι σταθερό, καθαρό, χωρίς σκόνη και στεγνό) η εσωτερική επένδυση μπορεί να γίνει με επικόλληση γυψοσανίδων με γυψόκολλα κατευθείαν στον τοίχο κερδίζοντας ωφέλιμο χώρο (ξηρό επίχρισμα).

Συχνά δεν είναι εφικτή η θερμομόνωση του εξωτερικού τοίχου από την εξωτερική πλευρά, οπότε την λύση δίνουν τα θερμομονωτικά πανέλα ανθυγρών γυψοσανίδων με μονωτικό γραφιτούχο υλικό EPS 80 κορυφαίας θερμικής συμπεριφοράς. Η επικόλληση και η επεξεργασία τους είναι αντίστοιχη με το ξηρό επίχρισμα.