• ΘΕΟΜΗΤΟΡΟΣ 76, ΑΓ. ΔΗΜΉΤΡΙΟΣ
  • +30 210 9956 848
  • info@domostyle.gr

ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ – ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ

ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ – ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ

Τηρώντας πάντα τα μέτρα ασφαλείας έτσι ώστε να μείνει ασφαλής ο σκελετός του κτηρίου μπορούμε να προχωρήσουμε στις εσωτερικές αποξηλώσεις όπως ηλεκτρικές και υδραυλικές απομονώσεις, γκρέμισμα τοιχοποιιών, αποξήλωση επενδύσεων, κουφωμάτων, ειδών υγιεινής, μονώσεων κλπ.

Δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή στην προστασία των κατασκευών που δεν αποξηλώνονται, τοποθετώντας πριν από την έναρξη των εργασιών ειδικά προστατευτικά στοιχεία που απομακρύνονται στο τέλος.

Η αποκομιδή μπάζων γίνεται με διάφορους τρόπους ανάλογα με το μέγεθος και τις ιδιαιτερότητες της καθαίρεσης , είτε με την χρήση των κάδων διαφόρων κυβικών οι οποίοι ξεκινούν από 7 έως και 12 κυβικά , είτε με σακούλες μπάζων ή big bags, τις οποίες μεταφέρουμε με δικά μας μέσα σε ασφαλή τοποθεσία για νόμιμη ανακύκλωση.

Όταν πρόκειται για έργο σε υψηλό κτίριο, όπου δεν προσφέρεται προσπέλαση από τα κοινόχρηστα κλιμακοστάσια, τότε τοποθετούμε συστήματα με ειδικούς συλλέκτες (χωνιά) προστατεύοντας έτσι τους κοινόχρηστους χώρους, είτε γίνεται χρήση ανυψωτικών μηχανημάτων (τηλεσκοπικοί γερανοί, καλάθια).