• ΘΕΟΜΗΤΟΡΟΣ 76, ΑΓ. ΔΗΜΉΤΡΙΟΣ
 • +30 210 9956 848
 • info@domostyle.gr

NIKE ΣΥΝΤΑΓΜΑ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ NIKE ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ
 • Οροφή
 • Επένδυση εξωτερικά
 • Επένδυση εσωτερικά
 • Χωρίσματα
 • Δάπεδα
 • Ειδικές κατασκευές
 • Θερμομόνωση
 • Ελαιοχρωματισμοί
Read more

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ WAGAMAMA

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ WAGAMAMA
 • Οροφή
 • Επένδυση εξωτερικά
 • Επένδυση εσωτερικά
 • Κουφώματα
 • Χωρίσματα
 • Δάπεδα
 • Ειδικές κατασκευές
 • Αποξήλωση – Αποκομιδή
 • Γύψινα
 • Ελαιοχρωματισμοί
Read more

BOUTIQUE MIKEAL ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ BOUTIQUE MIKEAL ΣΤΗ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ
 • Επένδυση εξωτερικά
 • Χωρίσματα
 • Δάπεδα
 • Ειδικές κατασκευές
 • Αποξήλωση – Αποκομιδή
 • Γύψινα
 • Ελαιοχρωματισμοί
Read more

FAST FOOD

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ FAST FOOD
 • Οροφή
 • Επένδυση εσωτερικά
 • Χωρίσματα
 • Δάπεδα
 • Ειδικές κατασκευές
 • Γύψινα
 • Ελαιοχρωματισμοί
Read more

MC DONALD’S ΜΑΛΤΑ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ MC DONALD’S ΣΤΗ ΜΑΛΤΑ
 • Οροφή
 • Επένδυση εξωτερικά
 • Επένδυση εσωτερικά
 • Κουφώματα
 • Χωρίσματα
 • Δάπεδα
 • Ειδικές κατασκευές
 • Αποξήλωση – Αποκομιδή
 • Γύψινα
 • Ελαιοχρωματισμοί
Read more

ΟΠΑΠ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΟΠΑΠ
 • Οροφή
 • Επένδυση εξωτερικά
 • Επένδυση εσωτερικά
 • Κουφώματα
 • Χωρίσματα
 • Δάπεδα
 • Ειδικές κατασκευές
 • Αποξήλωση – Αποκομιδή
 • Γύψινα
 • Ελαιοχρωματισμοί
Read more