• ΘΕΟΜΗΤΟΡΟΣ 76, ΑΓ. ΔΗΜΉΤΡΙΟΣ
  • +30 210 9956 848
  • info@domostyle.gr

ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
  • Οροφή
  • Επένδυση εσωτερικά
  • Χωρίσματα
  • Δάπεδα
  • Ειδικές κατασκευές
  • Αποξήλωση – Αποκομιδή
  • Θερμομόνωση
  • Ελαιοχρωματισμοί