• ΘΕΟΜΗΤΟΡΟΣ 76, ΑΓ. ΔΗΜΉΤΡΙΟΣ
  • +30 210 9956 848
  • info@domostyle.gr

PALLAS ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ: PALLAS ΣΤΗΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ
  • Αποξήλωση – Αποκομιδή
  • Επένδυση εξωτερικά
  • Θερμομόνωση
  • Κουφώματα
  • Χωρίσματα
  • Ειδικές κατασκευές